Historie De Koaipleats

De boerderij heeft een grote vijver op het erf. Deze vijver is een overblijfsel van een vroegere eendenkooi. Vandaar de naam "de Koaipleats" (de Kooiplaats)

Terherne ligt in het hart van het Friese merengebied. Sinds jaar en dag is Terherne in trek bij watersporters, kampeerders en andere vakantiegasten. In de zestiger jaren is de sluis naar het Sneekermeer gebouwd waardoor er strand ontstond dat dagjesmensen vanuit de hele provincie Friesland trok. De Pier in Terherne was de boulevard in Scheveningen van Friesland. Tegenwoordig trekt het watersportdorp een groot en breed publiek door de komst van luxe vakantieparken.

Dit onderdeel wordt binnenkort verder gevuld en tevens voorzien van oude foto’s. Wegens de rijke historie van onze locatie vergt een correcte weergave nog enige tijd.